ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA 

 I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie (BCK) albo przez jej pracowników.

2. Właściwym organem do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań BCK lub pracy jej pracowników jest Dyrektor.

3. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy instytucji. W przypadku nieobecności dyrektora skarga lub wniosek przyjmowany jest na piśmie i rozpatrywany zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

4. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do instytucji odnotowane są w rejestrze pism przychodzących.

5. Wszelkie dokumenty dotyczące skarg i wniosków znajdują się w BCK

 

/-/ Dyrektor Anna Wilk

 

 

Siedziba główna instytucji

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

Tel/Fax 41 306 11 83

bck@bckpiekoszow.pl

www.bckpiekoszow.pl

Adres redakcji

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

Placówki, świetlice i filie

Biblioteka w Piekoszowie

ul. Częstochowska

66 26-065 Piekoszów

tel.: 41 306 11 83

biblioteka@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Brynicy

Brynica 144D

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 02 74

biblioteka.brynica@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Zajączkowie

Zajączków 88A

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 04 63

biblioteka.zajaczkow@bckpiekoszow.pl

Świetlica Wiejska w Szczukowicach

Szczukowice 176B

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 09 06

swietlica.szczukowice@bckpiekoszow.pl

Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Kolejowa 2

26-065 Piekoszów

tel.: 41 306 10 81

kultura@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Rykoszynie

ul. Zacisze 2

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 06 42

biblioteka.rykoszyn@bckpiekoszow.pl

Świetlica Wiejska w Wincentowie

Wincentów 66B

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 05 99

swietlica.wincentow@bckpiekoszow.pl 

Świetlica Wiejska w Gałęzicach

Gałęzice 23A

26-065 Piekoszów

swietlica.galezice@bckpiekoszow.pl