Drukuj

DYREKTOR BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY OGŁASZA KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I TURYSTYKI W 2017 ROKU

 

W KONKURSIE UCZESTNICZYĆ MOGĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE DLA KTÓRYCH KULTURA LUB TURYSTYKA JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH CELÓW STATUTOWYCH.

OFERTY SKŁADAĆ MOŻNA DO 14 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu).

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i turystyki. W ramach konkursu wspierane będą zadania tj. organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach artystycznych, imprezach turystycznych mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury i turystyki gminy Piekoszów.

 

Do rozdysponowania jest kwota 12 500 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się poniżej w załącznikach.

 

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz

 

Załączniki PDF: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA I ROZLICZENIA DOTACJI <-- kliknij

REGULAMIN KONKURSU <-- kliknij

WZÓR UMOWY <-- kliknij

 

Załączniki DOC (Microsoft Word):

FORMULARZ OFERTY <-- kliknij

FORMULARZ AKTUALIZACJI HARMONOGRAMU <-- kliknij

FORMULARZ AKTUALIZACJI KOSZTORYSU <-- kliknij

 

 

Kategoria: Informacje pozostałe