DYREKTOR BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY OGŁASZA KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I TURYSTYKI W 2017 ROKU

 

W KONKURSIE UCZESTNICZYĆ MOGĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE DLA KTÓRYCH KULTURA LUB TURYSTYKA JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH CELÓW STATUTOWYCH.

OFERTY SKŁADAĆ MOŻNA DO 14 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu).

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i turystyki. W ramach konkursu wspierane będą zadania tj. organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach artystycznych, imprezach turystycznych mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury i turystyki gminy Piekoszów.

 

Do rozdysponowania jest kwota 12 500 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się poniżej w załącznikach.

 

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz

 

Załączniki PDF: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA I ROZLICZENIA DOTACJI <-- kliknij

REGULAMIN KONKURSU <-- kliknij

WZÓR UMOWY <-- kliknij

 

Załączniki DOC (Microsoft Word):

FORMULARZ OFERTY <-- kliknij

FORMULARZ AKTUALIZACJI HARMONOGRAMU <-- kliknij

FORMULARZ AKTUALIZACJI KOSZTORYSU <-- kliknij

 

 

Siedziba główna instytucji

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

Tel/Fax 41 306 11 83

bck@bckpiekoszow.pl

www.bckpiekoszow.pl

Adres redakcji

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

Placówki, świetlice i filie

Biblioteka w Piekoszowie

ul. Częstochowska

66 26-065 Piekoszów

tel.: 41 306 11 83

biblioteka@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Brynicy

Brynica 144D

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 02 74

biblioteka.brynica@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Zajączkowie

Zajączków 88A

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 04 63

biblioteka.zajaczkow@bckpiekoszow.pl

Świetlica Wiejska w Szczukowicach

Szczukowice 176B

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 09 06

swietlica.szczukowice@bckpiekoszow.pl

Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Kolejowa 2

26-065 Piekoszów

tel.: 41 306 10 81

kultura@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Rykoszynie

ul. Zacisze 2

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 06 42

biblioteka.rykoszyn@bckpiekoszow.pl

Świetlica Wiejska w Wincentowie

Wincentów 66B

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 05 99

swietlica.wincentow@bckpiekoszow.pl 

Świetlica Wiejska w Gałęzicach

Gałęzice 23A

26-065 Piekoszów

swietlica.galezice@bckpiekoszow.pl