Informacja dotycząca udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury i turystyki na 2020 rok.

REGULAMIN KONKURSU

WZÓR OFERTY

INFORMACJA O DOTACJI

WZÓR HARMONOGRAMU

WZÓR KALKULACJI

SPRAWOZDANIE