Informacja dotycząca udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury i turystyki na 2019 rok <--- kliknij

Regulamin konkursu <-- kliknij

Wzór harmonogramu <--- kliknij

Wzór koszty <--- kliknij

Wzór oferty <--- kliknij