TREŚĆ RAPORTU <--- kliknij

Redaktor:

Katarzyna Gurak

Dziennikarz-Grafik

Dział Promocji i Wydawnictw

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

DYREKTOR BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY OGŁASZA KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I TURYSTYKI W 2017 ROKU

 

W KONKURSIE UCZESTNICZYĆ MOGĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE DLA KTÓRYCH KULTURA LUB TURYSTYKA JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH CELÓW STATUTOWYCH.

OFERTY SKŁADAĆ MOŻNA DO 14 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu).

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i turystyki. W ramach konkursu wspierane będą zadania tj. organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach artystycznych, imprezach turystycznych mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury i turystyki gminy Piekoszów.

 

Do rozdysponowania jest kwota 12 500 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się poniżej w załącznikach.

 

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz

 

Załączniki PDF: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA I ROZLICZENIA DOTACJI <-- kliknij

REGULAMIN KONKURSU <-- kliknij

WZÓR UMOWY <-- kliknij

 

Załączniki DOC (Microsoft Word):

FORMULARZ OFERTY <-- kliknij

FORMULARZ AKTUALIZACJI HARMONOGRAMU <-- kliknij

FORMULARZ AKTUALIZACJI KOSZTORYSU <-- kliknij

 

 

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA 

 I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie (BCK) albo przez jej pracowników.

2. Właściwym organem do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań BCK lub pracy jej pracowników jest Dyrektor.

3. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy instytucji. W przypadku nieobecności dyrektora skarga lub wniosek przyjmowany jest na piśmie i rozpatrywany zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

4. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do instytucji odnotowane są w rejestrze pism przychodzących.

5. Wszelkie dokumenty dotyczące skarg i wniosków znajdują się w BCK

 

/-/ Dyrektor Anna Wilk

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, którego celem jest powszechne udostępnianie informacji publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 

1. Przeglądanie Biuletynu

Publikowane informacje zorganizowane są za pomocą menu znajdującego się po lewej stronie ekranu. Aby wyświetlić treść informacji publicznej należy kliknąć odpowiednią nazwę działu w menu. Strony Biuletynu publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia (strona i jej podstrony). W dolnej części każdej strony znajduje się metryczka (dostępna po kliknięciu na ikonie) z informacjami o dacie utworzenia i autorze dokumentu, dacie publikacji i osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu, a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu.

2. Wyszukiwarka

Aby wyszukać informację w Biuletynie, należy w okienko wyszukiwarki, które znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu, wpisać odpowiednią frazę i kliknąć przycisk z symbolem strzałki lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów.

 

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz

Cele i zakres działania

 

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie działa w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Piekoszów.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie należy:

1) wspieranie i animowanie kulturowej aktywności mieszkańców Gminy Piekoszów;

2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;

3) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się

potrzeb, warunków i okoliczności;

4) organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom;

5) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność gminy;

6) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych

i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny;

7) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

8) organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;

9) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

10) udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

11) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej;

12) zachęcanie mieszkańców gminy Piekoszów do czytania;

13) umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej.

 

2. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

 

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz

Majątek Biblioteki (stan na 31.12.2020 r.):

  • aktywa trwałe - 3 187 202,66 zł
  • aktywa obrotowe -21 510,42 zł
  • wartość księgozbioru - 479 017,20 zł

 

 

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz

DYREKCJA

tel. 41 306 11 83 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Anna Wilk

 

ADMINISTRACJA

Główna księgowa: Sławomira Ziętal

tel.: 41 306 11 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kasjer/Kadry: Karolina Macek

tel.: 41 306 11 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. projektów/pracownik biurowy: Joanna Makuch

tel.: 41 306 11 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

DZIAŁ BIBLIOTECZNY

Kierownik Działu Bibliotecznego: Izabela Filipiak

tel. 41 306 11 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodszy bibliotekarz: Kamila Zych

 

Filia w Zajączkowie

Młodszy bibliotekarz: Anna Świercz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 41 202 04 63

 

DZIAŁ KULTURALNY

Zastępca Dyrektora: Krzysztof Szymkiewicz

tel.: 793 297 946, 41 306 10 81

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Centrum Kultury w Piekoszowie

Instruktor: Teresa Kubuś

Instruktor: Anna Perzowicz 

tel.: 41 306 10 81

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Świetlica wiejska w Wincentowie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Świetlica wiejska w Szczukowicach 

Świetlica wiejska w Rykoszynie

Świetlica wiejska w Brynicy

Świetlica wiejska w Gałęzicach

 

DZIAŁ PROMOCJI I WYDAWNICTW

Dziennikarz/grafik: Katarzyna Czerwińska

tel.: 41 306 11 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

 

 

 

   

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE - pobierz

STATUT BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE - pobierz

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów

NIP: 959-195-60-82, REGON: 292832168

 

Telefony:

- biblioteka: 41 306 11 83

- centrum kultury: 41 306 10 81

 

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki „cookies”

Pliki „cookies”  to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, które stosowane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

Wykorzystanie plików „cookies”

W ramach serwisu, pliki „cookies" stosowane są w celach zapamiętania wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu oraz oceny statystyk wejść do serwisu internetowego. Oprócz ciasteczek wysyłanych z serwisu, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których serwis się odwołuje, np. YouTube, serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter, itp), czy Google (Analitics, Maps, itp).  Pliki cookies serwisu nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail, a zapisywane na komputerze informacje wysyłane z naszego serwisu nie są gromadzone i  nie są przetwarzane.

Sposób zarządzania plikami "cookies"

Każdy użytkownik może dostosować poziom ochrony przed plikami „cookies” do swoich preferencji, w tym może zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies". Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych treści  i usług udostępnianych w ramach serwisu.

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce, zgodnie z podanymi na stronach instrukcjami:

Celem wyłączenia obsługi plików „cookies" w urządzeniu przenośnym (telefon, smartfon, tablet), prosimy o zapoznanie się z możliwościami ochrony prywatności w dokumentacji lub na stronie internetowej producenta urządzenia.

Siedziba główna instytucji

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

Tel/Fax 41 306 11 83

bck@bckpiekoszow.pl

www.bckpiekoszow.pl

Adres redakcji

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

Placówki, świetlice i filie

Biblioteka w Piekoszowie

ul. Częstochowska

66 26-065 Piekoszów

tel.: 41 306 11 83

biblioteka@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Brynicy

Brynica 144D

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 02 74

biblioteka.brynica@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Zajączkowie

Zajączków 88A

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 04 63

biblioteka.zajaczkow@bckpiekoszow.pl

Świetlica Wiejska w Szczukowicach

Szczukowice 176B

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 09 06

swietlica.szczukowice@bckpiekoszow.pl

Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Kolejowa 2

26-065 Piekoszów

tel.: 41 306 10 81

kultura@bckpiekoszow.pl

Filia Biblioteczna w Rykoszynie

ul. Zacisze 2

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 06 42

biblioteka.rykoszyn@bckpiekoszow.pl

Świetlica Wiejska w Wincentowie

Wincentów 66B

26-065 Piekoszów

tel.: 41 202 05 99

swietlica.wincentow@bckpiekoszow.pl 

Świetlica Wiejska w Gałęzicach

Gałęzice 23A

26-065 Piekoszów

swietlica.galezice@bckpiekoszow.pl